Skip to content

ďakujeme

wooacademy za podporu

Digitálne Zručnosti vznikli len s podporou wooacademy, ktorá rozvinula tento neziskový projekt a pomohla zabezpečiť vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností v menej rozvinutých okresoch Slovenska s najväčšou nezamestnanosťou. Pilotný program sa spustil v okrese Rimavská Sobota, ktorá stále má prvenstvo v počte nezamestnaných na Slovensku. 

Túto situáciu je možné a naučiť občanov využívať digitálne zručnosti, vďaka čomu majú lepšiu šancu na získanie lepšieho zamestnania. 

Plánom nie je len podporiť rozvoj zamestnanosti ale aj rozvoj podnikania a využívania zdrojov, ktoré tento odkaz poskytuje. 

wooacademy

je najlepšie hodnotená vzdelávacia inštitúcia pre online marketing a sales, ktorá zabezpečuje okrem vzdelania aj profesionálne marketingové služby