Skip to content

prispej na dobrú vec

Ceníme si akúkoľvek pomoc

Ako môžete prispieť?

Pomôcť môžete minimálne 3. spôsobmi:

  1. Finančnou pomocou – prevodom finančných prostriedkov na účet neziskovej organizácie, ktorý bude použitý na zabezpečenie vzdelania reálnych osôb.
  2. Ľudskými zdrojmi – ak si odborník v určitej oblasti digitálnych zručností alebo zabezpečenia práce (HR, osobný kouč, zamestnávateľ) neváhaj sa ozvať a začať pomáhať ako dobrovoľník / konzultant. Stačí vyplniť dotazník alebo nás  kontaktovať priamo
  3. Nefinančnou pomocou – poskytnutie priestorov na vzdelávanie v tvojom meste, zabezpečením cateringu alebo poskytnutím materiálnej pomoci pre vzdelávanie.

Číslo účtu

SK1983300000002801514369

Názov banky / BIC/SWIFT:

Fio Banka / FIOZSKBAXXX

 

Za príspevok 18.5 € jedna osoba absolvuje jedno 2 hodinové školenie  alebo 136 € na celodenný workshop v oblasti digitálny zručností a získa základy pre prácu v online marketingu pre vlastnú firmu alebo zamestnanie.

18.5 €

prispejte na 1 osobu na školenie

92.5 €

prispejte 5. osobám na školenie

136 €

prispejte na 1 osobu na celodenný workshop

680 €

prispejte 5. osobám na celodenný workshop

Ďakujeme, že podporujete rozvoj digitálnych zručností a s tým súvisiace možnosti zamestnania a podnikania na Slovensku. Okrem pravidelnej pomoci môžete prispieť aj

2% z daní na dobrú